Nyheter

19 mar 2020

Stora affärsmöjligheter för små företag

Visste du att även små och medelstora företag kan vinna offentliga upphandlingar från Region Västerbotten? Chansen är kanske större än du tror. Regionen är en stor och trygg potentiell kund som upphandlar en mängd olika tjänster och produkter för olika verksamheter inom hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Ofta efterfrågas nischade konsulttjänster, innovativa lösningar och smart utrustning som mindre företag har goda möjligheter att utveckla och leverera. Ett vinnande anbud kan resultera i en stor affärsmöjlighet och en helt ny marknad.