Nyheter

23 jun 2020

Region Västerbotten i regeringsuppdrag när nya affärsmodeller för avancerade terapier tas fram

I takt med att forskningen går framåt ökar möjligheterna för mer effektiv behandling av svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. Små patientgrupper gör att priset per behandling ofta blir mycket högt samtidigt som effekten på längre sikt är osäker vilket ställer regionerna inför nya utmaningar. Nu deltar Region Västerbotten i regeringsuppdrag med målet att kunna tillgängliggöra nya behandlingsmöjligheter för patienter på ett kostnadseffektivt sätt för vården.