Nyheter

02 jul 2020

Mentorskapsprogram ska knäcka koden till digitaliseringen i hälso- och sjukvården

Digitaliseringen går framåt och allt fler digitala lösningar möjliggör både bättre och tillgängligare hälsa, vård och omsorg för invånare och patienter. I många fall är dock produkterna inte helt anpassade för vården och många bra lösningar kommer därför inte vården till gagn. Nu startar ett arbete för att utforska vilka förutsättningar som krävs för att en digital lösning ska vara möjlig att implementera i vården på ett sätt som skapar värde.