Nyheter

14 jan 2021

Upphandling för kulturella och kreativa entreprenörer!

Region Västerbotten utlyser en upphandling för fyra kulturella och kreativa leverantörer.

13 jan 2021

Ny regional biblioteksplan klar

En ny regional biblioteksplan för perioden 2021–2024 har tagits fram av Regionbibliotek Västerbotten. Planens syfte är att synliggöra regionbibliotekets uppdrag, ansvarsområden och kompetens, och att identifiera utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken i länet.