Nyheter

17 feb 2020

Hbtq-diplomering av länets bibliotek

Nu startar hbtq-diplomering av biblioteken i Västerbotten, med syfte att göra dem mer inkluderande och tillgängliga. Diplomeringen innebär utbildning av personal och ledning, och resulterar i en konkret handlingsplan för arbete med hbtq, normer och jämlikhet. Hbtq-diplomeringen är en gemensam satsning från Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, och intresset bland bibliotekspersonalen är stort. – Det ligger i bibliotekens demokratiska uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter och mot all form av diskriminering. Rätten att vara du, är en angelägenhet för alla, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten.

06 feb 2020

Kultur i Norr tar position!

De fyra norrlänen gör gemensam sak vid Folk och Kultur 2020 under samverkansnamnet Kultur i Norr. Detta manifesteras genom en gemensam monter på utställartorget samt gemensamma och enskilda seminarier.

05 feb 2020

Var finns Västerbottens kulturaktörer på den nationella mediakartan?

...och hur påverkar det kulturpolitiken nationellt?