Nyheter

19 maj 2021

​Västerbottens kulturstipendiater 2021

Mottagarna av Region Västerbottens kulturstipendier 2021 är utsedda. I år har stipendierna utökats till slöjd, musik, film och bildkonst där åtta aktiva konstnärer i Västerbotten tillsammans får dela på 674 000 kronor. Även ett hedersstipendium delas ut – denna gång till Ella Nilsson för sin över 50 år långa kulturgärning inom Västerbottniskt mathantverk.