Nyheter

20 aug 2019

Hjärtats och kärlens hälsa viktig för minnet

Åldersrelaterade förändringar i stora blodkärl riskerar leda till skador i hjärnans minsta blodkärl som tappar förmågan att anpassa blodflödet till vävnadens behov. Det kan på sikt bidra till försämrad förmåga till krävande mentala processer såsom minne.