Nyheter

01 feb 2021

Forskning inom verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik på Region Västerbotten

MT-FoU har under 2020 haft ansvaret för en utredning om förutsättningarna för att etablera forskning inom hela verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik.