Nyheter

01 apr 2021

Artificiell Intelligens för säkrare diagnostik

MT-FoU kommer att arbeta med två olika fallstudier med att studera hur artificiell intelligens skulle kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården för att förbättra diagnostik inom dessa områden.