Nyheter

07 okt 2021

Ultraljudsmätningar vid tidig åderförkalkning

Den 15/10 9:00 försvarar Emma Nyman (MSc BMA) sin avhandling ”Ultrasound measurements of subclinical carotid atherosclerosis – Methodological and clinical studies”. Emmas forskning fokuserar på att studera tidig sjukdom, ett område där det finns ett behov av förbättrade metoder för prediktion av risk för hjärt-kärlsjukdom.

01 okt 2021

Ny doktorand ska undersöka kärlstyvhet vid tidig åderförkalkning

Isak Stenudd (läkare) har antagits för forskarstudier, där han kommer att studera kärlförändringar med ultraljudselastografi. Projektet kommer genomföras inom VIPVIZA studiens 6-årsuppföljning och är ett samarbete mellan MTFoU/Strålningsvetenskaper, Hjärtcentrum, samt KTH.

01 okt 2021

Nytt verktyg för utveckling av medicintekniska innovationer

Den medicintekniska innovationsprocessen omfattar många utmanande och tidskrävande processer som måste övervinnas för att nå en lyckad produktlansering. Via samverkan med forskare från MT-FoU och samarbetspartners inom medtech-branschen har CMTF utvecklat en överskådlig innovationsmodell som ska stödja medicintekniska innovatörer till ökad success rate.

01 okt 2021

Medicinteknikdagarna 5-6 oktober i Lund

Olof Lindahl från MT-FoU kommer att delta i Medicinteknikdagarna 5-6 oktober i Lund i en session arrangerad av Medtech4Health. Sessionen heter Patient’s Den och förlagan är Dragons Den.