Nyheter

21 dec 2021

Anslag för två PostDoc forskare

Kempestiftelserna har beviljat Christer Grönlund stipendier för att rekrytera två disputerade forskare under två år inom AI och ultraljudsteknik. Dessa ska stärka forskningen kopplat till utveckling av nya diagnostiska ultraljudsmedoder för kärl- och muskelsjukdom.

20 dec 2021

Cerebral protektion - behandlingsplanering och riskbedömning inför kardiovaskulär kirurgi

En förträngning i en av karotisartärerna (halspulsådrorna) som försörjer hjärnan med blod är en av de vanligaste orsakerna till stroke. För att förhindra att en stroke uppstår vid en sådan förträngning är det viktigt att kroppen kan omfördela blodet via hjärnans övriga artärer så att den ”avstängda” delen av hjärnan fortfarande får en tillräcklig genomströmning av blod.

16 dec 2021

Hydrocefalusgruppen i Umeå deltar i en stor studie av behandling av iNPH

Studien har fått 130 miljoner av federala medel i USA och Umeå är enda lärosätet utanför Nordamerika som deltar i studien.

13 dec 2021

Medtech4Health skriver om Rehabkompassen

MT4H har intervjuat Xiaolei Hu om hur deras finansiering av Rehabkompassen har hjälpt projektet.

01 dec 2021

ALF-strategiska medel för att bygga upp ett kompetenscentrum inom tillämpad AI

Medicinsk teknik FoU inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik vid region Västerbotten har tillsammans med institutionen för Strålningsvetenskaper fått förtroende att initiera en strategisk satsning för uppbyggnad av ett kompetenscenter (infrastruktur) inom artificiell intelligens (AI) för den Norra sjukvårdsregionen.