Nyheter

01 nov 2022

Disputation på MT-FoU

Tomas Vikner hos oss försvarar sin avhandling fredagen den 18 nov. Avhandlingen har titeln: Cerebralt blodflöde oh artärpulsationer studerat med 4D flow MRI. Metodutveckling och applikationer inom hjärnans åldrande.

01 nov 2022

Validering av app som behandlar yrsel

Vi på MT-FoU är med och stöttar ett projekt som har som mål att i en klinisk prövning validera ett verktyg för att träna bort sin yrsel.