Nyheter

15 dec 2022

En ny studien jämför hur kvinnor och män uppskattar sin fysiska belastning under samma typ av arbetsmoment

Fredrik Öhberg och forskarkollegor har publicerat en artikel i International Journal of Environmental Research and Public Health. I studien som genomförts på olika arbetsplatser i Umeå har en jämförelse mellan hur kvinnor och män uppskattar sin fysiska belastning under samma typ av arbetsmoment.

07 dec 2022

Jenny Larsson disputerar den 16 december

Jenny Larsson, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar sin avhandling: Populations-baserade studier om högre ordningens gångstörningar och hydrocefalus med fokus på ventrikelmorfometri i hjärnan och utfall av shuntkirurgi.

07 dec 2022

En ny studie har undersökt om rörelsesensorer kan stärka den kliniska uppföljningen av nervskada i skuldran

Vi har publicerat en artikel i Sensors - Grip, Källströmer, Öhberg, ” Validity and Reliability of Wearable Motion Sensors for Clinical Assessment of Shoulder Function in Brachial Plexus Birth Injury” impact factor 3,6.