Nyheter

08 aug 2023

Ny publikation som tittar på korrelationen mellan skattning och mätning av handaktivitet

I denna artikel så tittar man på om handaktivitet och kraft korrelerar mellan subjektiv bedömning och objektivt mått.