Nyheter

01 mar 2024

NASAs årliga stora forskningsmöte om humanforskning i Galveston, Texas

Forskare från Umeå universitet deltog i NASAs årliga stora forskningsmöte om humanforskning i Galveston, Texas. Anders Eklund, Tomas Bäcklund och Jan Malm presenterade sin forskning om metoder för att mäta intrakraniellt tryck (ICP) hos astronauter.