Nyheter

01 dec 2021

ALF-strategiska medel för att bygga upp ett kompetenscentrum inom tillämpad AI

Medicinsk teknik FoU inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik vid region Västerbotten har tillsammans med institutionen för Strålningsvetenskaper fått förtroende att initiera en strategisk satsning för uppbyggnad av ett kompetenscenter (infrastruktur) inom artificiell intelligens (AI) för den Norra sjukvårdsregionen.