Nyheter

28 dec 2020

Länets industrier har behov av att rekrytera spetskompetens

Västerbotten har en växande industri, som idag står för ungefär 17 % av länets arbetstillfällen. En utmaning inom industrin är digitaliseringsarbetet och rekrytering av spetskompetens. Genom projektet Smart industri Västerbotten får länets industri- och industrinära företag stöd, inspiration och koordinering på digitaliseringsresan.