Nyheter

03 feb 2020

Uppmärksamhet på misstänkta fall av coronavirus 2019-nCoV

WHO har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det innebär att världens länder tillsammans ska fortsätta arbetet med att begränsa utbrottet. För Sveriges del innebär det att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smittspridning. Det är inte osannolikt att vi får fler enstaka fall i Sverige, men risken för smittspridning i samhället bedöms fortfarande vara låg.