Chefläkare

Chefläkarna har uppdraget att vara tillgängliga som regionens stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor.

I ansvaret ingår att bedöma och utreda allvarliga händelser, risker och vårdskador inom patientsäkerhetsområdet och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Arbetet sker i samarbete med bland annat verksamheter, ledning, patientsäkerhetsteam och patientnämnd.

Chefläkarnas kontaktuppdrag mot verksamhetsområden

Sjukhusbunden vård i Skellefteå, Lycksele och Umeå ansvarar respektive chefläkare på plats.

Närsjukvårdsområde Södra Lappland

Områdeschef: Peter Berggren

Chefläkare: Maria Thorén Öhrnberg

 E-post: maria.ornberg@regionvasterbotten.se 

Telefon: 0950-390 00 vx, 070-593 83 53

Hälsocentraler/sjukstugor i Södra Lappland, Medicin/rehabklinik Lycksele lasarett, Akutmottagning Lycksele lasarett, Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Södra Lappland, GMC (glesbygdsmedicinskt centrum)

Närsjukvårdsområde Umeå inkl länsövergripande verksamheter

Områdeschef: Jennie Liling Ståhl

Chefläkare: Malin Hamrén + patientsäkerhetsstrateg 

E-post: malin.hamren@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-2770107, 090-785 7328

Geriatriskt centrum Nus, Medicincentrum Nus, Reumatologi, Hud- och STD, Barn och ungdomspsykiatri VB, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets/beteendemedicinskt centrum, Infektionskliniken, Vindelns hälsocentral

Chefläkare: Nino Bracin 

E-post: Nino.bracin@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-380 49 99

Hälsocentraler Umeå inkl. krans (ej Vindelns HC), Ungdomsmottagning, Akutmottagning Nus, Ambulanssjukvården, Vuxenpsyk. verksamhet Umeå, 1177 Vårdguiden, Länsövergripande: Mödra-/Barnhälsovård

Närsjukvårdsområde Skellefteå

Områdeschef: Camilla M Andersson

Chefläkare: Sonia Sundqvist + MJG 

E-post: sonja.sundqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 0910-77 18 29, 070-295 23 88

Hälsocentraler i Skellefteåområdet, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå lasarett, Rehabcentrum Skellefteå lasarett, Akutmottagning Skellefteå lasarett, Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Skellefteå

Länssjukvårdsområde 1

Områdeschef: Magnus Hedström

Chefläkare: Bengt Andersson

E-post: Bengt.andersson@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-0644328

Cancercentrum, Laboratoriemedicin, Kirurgcentrum, Centrum för obstetrik och gynekologi, Barn- och ungdomskliniken VL, Bild- och funktionsmedicin

Länssjukvårdsområde 2

Områdeschef: Ulrica Bergström

Chefläkare: Sofie Jacobsson + MJG, Krisberedskap

E-post: Sofie.jacobsson@regionvasterbotten.se

Telefon: 090-785 74 85, 070-695 27 79

Hjärtcentrum, Rörelseorganens centrum, Centrum för AN/OP/IVA, Neuro-, huvud-, halscentrum, Ögonkliniken, Hand och plastik

Tandvård

Områdeschef: Anna-Maria Stenlund Berggren

Cheftandläkare: Py Palmqvist

E-post: py.palmqvist@regionvasterbotten.se 

Telefon: 070-045 33 07

Tandvård, Käkkirurgi

Förvaltningsövergripande funktioner

Chefläkare: Sofie Jacobsson 

E-post: sofie.jacobsson@regionvasterbotten.se

Telefon: 090-785 74 85, 070-695 27 79

Fastighet, Service, CMTS, IT Västerbotten, Tele