Chefläkare

Chefläkarna har uppdraget att vara tillgängliga som regionens stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor.

I ansvaret ingår att bedöma och utreda allvarliga händelser, risker och vårdskador inom patientsäkerhetsområdet och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Arbetet sker i samarbete med bland annat verksamheter, ledning, patientsäkerhetsteam och patientnämnd.

Chefläkarnas kontaktuppdrag mot verksamhetsområden

Bengt Andersson

Sektionsledare, Patientsäkerhetstrateg

E-post: Bengt.andersson@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-0644328

Ansvarsområde LSO1: Cancercentrum, Laboratoriemedicin, Kirurgcentrum, Centrum för obstetrik och gynekologi, Barn- och ungdomskliniken VL, Bild- och funktionsmedicin

Nino Bracin

E-post: Nino.bracin@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-380 49 99

Ansvarsområde: Hälsocentraler Umeå inkl. krans, (ej Team Nord; Mariehem Ersboda Sävar Robertsfors), Hälsocentraler Skellefteåområdet Primärvård Väst (Boliden Erikslid Heimdall Norsjö), Ungdomsmottagning, Vuxenpsyk. verksamhet Umeå, 1177, Länsövergripande: Mödra-/Barnhälsovård

Malin Hamrén

E-post: malin.hamren@regionvasterbotten.se

Ansvarsområde: NSVO Umeå (ej Vuxenpsyk. verksamhet Umeå) Primärvård Nord (Mariehem Ersboda Sävar Robertsfors)

Johan Thunberg

E-post: johan.thunberg@regionvasterbotten.se

Telefon: 072-7153857

Ansvarsområde: LSO2, Hjärtcentrum, Rörelseorganens centrum, Neuro-, huvud-, halscentrum, Ögonkliniken, Hand och plastik(ej AnOpIVA och Kir.centrum Södra Lappland) Akutmott Umeå, Ambulanssjukvården, Fastighet, Service, CIMT, Teleenheten, Kris och beredskap

Sonja Sundquist

E-post: sonja.sundqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 0910-77 18 29, 073-0917226

Ansvarsområde: NSVO Skellefteå samt sjukhusbunden vård i Skellefteå (ej Primärvård Väst; Boliden Erikslid Heimdall Norsjö), AnOpIVA Umeå samt Skellefteå

Maria Örnberg

E-post: maria.ornberg@regionvasterbotten.se 

Telefon: 0950-390 00 vx, 070-593 83 53

Ansvarsområde: NSVO Södra Lappland samt sjukhusbunden vård i Lycksele inkl. Kir.centrum Södra Lappland, Hälsocentraler/sjukstugor i Södra Lappland, Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Södra Lappland.

Py Palmqvist

Cheftandläkare, Tandvårdsstrateg

E-post: py.palmqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-045 33 07

Ansvarsområde: Tandvård, Käkkirurgi