Sjukhussamordnare

De tre sjukhussamordnarna samordnar sjukhusgemensamma frågor. Tillsammans med chefläkarna hanterar de överbeläggningar och tillfälliga stängningar av avdelningar vid exempelvis smittsamma infektioner.

Sjukhussamordnarna samordnar också ärenden som rör patienter med särskilt vårdkrävande behov, där det exempelvis krävs omfattande kontakter med kommunen. I Skellefteå och Lycksele ansvarar de även för den lokala katastrof- och beredskapsplaneringen.

Sjukhussamordnarna är sjukhusens kontaktpersoner, internt och externt.

Norrlands universitetssjukhus

Camilla Sjölund
090-785 11 86, 072-514 11 86
camilla.sjolund@regionvasterbotten.se

Skellefteå lasarett

Maria Lingehall
0910-77 07 53, 070-347 58 30
maria.lingehall@regionvasterbotten.se 

Lycksele lasarett

Anna Mattsson
0950-39148, 072-5339148
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se