Intäkter och kostnader

Regionens verksamhet finansieras i huvudsak av skatt från länets invånare och med statliga bidrag. Den största delen av pengarna går till att ge västerbottningarna hälso- och sjukvård.

Intäkter

Den största delen av regionens intäkter, cirka 50 procent, kommer från den skatt som invånarna i Västerbotten betalar. Region Västerbotten får också pengar från staten via det kommunalekonomiska utjämningssystemet och särskilt riktade statsbidrag. En relativt stor intäkt, 11 procent, kommer från den vård vi säljer till andra regioner. Tre procent av alla intäkter kommer från de avgifter som patienten betalar. 

Kostnader

Det kostar drygt 13 miljarder kronor per år att driva regionens verksamheter. Cirka 91 procent av dessa miljarder används till vård på länet sjukhus, i primärvården och i tandvården. Resten av pengarna används till bland annat att finansiera länets kollektivtrafik och regionalt utvecklingsarbete.