NYHETER 2022-01-24

Årets Västerbotten på Grand Hôtel fick en digital invigning

Vad händer i norra Sverige? Det var frågan som stod i fokus vid årets invigning av Västerbotten på Grand Hôtel. Medverkade gjorde ledande företrädare från politik, näringsliv och media, som utifrån sina perspektiv samtalade om den aktuella utvecklingen i norra Sverige. På grund av smittspridningsläget fanns inga inbjudna gäster på plats, i stället gjordes hela programmet i ett digitalt format, som med start idag finns att ta del av i Region Västerbottens digitala kanaler.

Invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2022
Invigning av Västerbotten på Grand Hôtel. På Löwenhöök, region Västerbotten tillsammans med Jens Henriksson, VD Swedbank och Johanna Norberg, VD Danske Bank Sverigebilden syns Micaela Foto: Helén Bäckman

– Det är otroligt viktigt att vi har den här typen av fördjupade diskussioner med aktörer från olika delar av landet, inte minst från stockholmsområdet. Samtalet om vad som händer i norra Sverige måste pågå med hög intensitet och det ska vi fortsätta med under 2022, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten.

Flera intressanta röster fanns med vid invigningen och samtalen handlade om: medias roll i speglingen av norra Sverige, den gröna omställningen, investeringar i en hållbar framtid och många sakfrågor rörande den snabba samhällsutveckling som sker i norra Sverige just nu.

 

Synen på norra Sverige

Civilminister Ida Karkiainen var en av deltagarna vid invigningen. Hon talade om regeringens syn på utvecklingen i norra Sverige, men även personligt om hur hon efter sin examen på gymnasiet möttes av attityden att det inte fanns någon framtid med vidareutbildning och jobb i norr – en attityd som det nu är dags att lägga i papperskorgen.

– Människor vet inte automatiskt vad som händer i norra Sverige. Man måste skapa de här mötesplatserna, man måste berätta om sitt län och sitt läns potential. Det är att ta ansvar för sitt läns utveckling. Västerbotten har gjort det väldigt länge och det tycker jag är inspirerande, säger Ida Karkiainen.

 

Hela programmet från invigningen av Grand Hôtel spelades in och finns här: vasterbottengrandhotel.se/invigningen-2022

Medverkande är:

Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, affärschef Bonnier News Business
Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef vid Dagens Nyheter
Åsa Jackson, direktör Corporate Responsibility och i Bolidens koncernledning
Ida Karkiainen, civilminister
Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige
Jens Henriksson, VD Swedbank
Johanna Norberg, VD Danske Bank Sverige
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten
Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten
Moderator är Micaela Löwenhöök, strateg, Region Västerbotten

 

Digitala överläggningar med ett trettiotal beslutsfattare

I anslutning till invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel var även ett trettiotal beslutsfattare från näringsliv, politik, förvaltning, akademi och civila samhället i Västerbotten inbjudna till digitala överläggningar via det digitala mötesverktyget zoom, tillsammans med Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Samtalet modererades av regionala utvecklingsdirektören i Västerbotten; Anna Pettersson.

En av de medverkande var Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare. Han säger:
– Med tanke på alla de fantastiska satsningar som nu är på gång från näringslivet, är det avgörande att hitta samverkan på alla nivåer; lokalt, regionalt och nationellt, kring de utmaningar som detta medför för exempelvis kompetensförsörjning och infrastruktur. Jag tycker att dagens samtal visar på en fantastisk drivkraft, enighet och vilja från alla inblandade parter.

 

Regionpodden

Det spelades även in ett nytt avsnitt av Regionpodden in i samband med invigningen på Grand Hôtel. Samtalet handlade om hur bilden av norra Sverige snabbt förändras, om unika satsningar, framtidstro och 100 000 nya invånare. Men det höjdes även ett varningens finger; kommer det att lyckas? Avsnittet släpps i Region Västerbottens digitala kanaler inom kort.

Medverkade i podden:
Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten
Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, affärschef Bonnier News Business
Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef vid Dagens Nyheter
Ida Karkiainen, civilminister
Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige

 

Västerbotten på Grand Hôtel fortsätter till den 6 februari

Region Västerbotten kommer nu tillsammans med partners och aktörer från norr att fortsätta fokusera på utvecklingen i norra Sverige under de tre veckorna av Västerbotten på Grand genom samverkan, erfarenhetsutbyten, informationsspridning och marknadsföring av länet. Den traditionsenliga Västerbottensbuffén serveras på Verandan på Grand Hôtel till och med den 6 februari.

 

För mer information
Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95
thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan