NYHETER 2020-12-01

Digital vecka inleder 2021 – ett initiativ för regionens utveckling

Traditionellt inleds varje nytt år med Västerbotten på Grand Hôtel. I och med utvecklingen av rådande pandemi har Region Västerbotten med partners beslutat att pausa arrangemanget 2021. Region Västerbotten ställer om och erbjuder tillsammans med partners och Umeå universitet länets aktörer möjlighet att under en vecka i januari livesända digitala arrangemang.

Man som föreläser och tittar på skärm som visar bild med ordet "innovation"

- Samarbete är nyckeln till utveckling och vi är oerhört glada över att vi tillsammans kommer genomföra en vecka fylld av spännande och kunskapshöjande arrangemang. Det är så viktigt att fortsätta med de insatser som driver länets utveckling framåt. Nu behöver vi se möjligheter och kraftsamla, säger Krister Ruth, Strateg Externa relationer, Region Västerbotten.

Det är viktigt att fortsätta driva länets utveckling framåt. Därför initierar Region Västerbotten, Sparbanksstiftelsen Norrland och Skellefteå Kraft ett samarbete med Umeå universitet och erbjuder länets aktörer möjlighet att under en vecka i januari ordna digitala arrangemang som livesänds från campus i Umeå. Mellan den 19 och 22 januari kommer bland andra Skogstekniska Klustret, Kunskapsnoden, Skellefteå Kommun och Region Västerbotten att arrangera olika digitala aktiviteter.

Tillsammans för regionens utveckling

Samarbetet blir en del av ”Tillsammans för regionens utveckling”. En rörelse som skapats av Region Västerbotten, tillsammans med Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Balticgruppen, men som välkomnar alla. Partnerskapet vill ta tillvara på de krafter och viljor som finns i Västerbotten, och skapa de bästa förutsättningarna för så många som möjligt.

Mötesplatserna – helt avgörande

Region Västerbottens mötesplatser är inte bara en central del av arbetet för att norra Sverige ska ta mer plats i debatten utan också en viktig del i arbetet för norra Sveriges utveckling. Mötesplatserna är en naturlig plattform för att utbyta kunskap, bygga samarbeten och skapa relationer. Såväl regionalt som nationellt och internationellt.

- Den senaste tidens omställning till digitala möten har gett nya fantastiska möjligheter men relationer med nya bekantskaper är inte självklart att etablera och fördjupa digitalt. Det är trots allt i det fysiska mötet mellan människor som innovation och kreativitet uppstår så här har vi en del att utveckla tillsammans, säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten 

Västerbotten är en region som besitter både utvecklingskraft, kompetens och unika tillgångar. Men ensam är inte stark.
Gränsöverskridande samverkan är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen av ett hållbart framtida Västerbotten.

Kontakt

Krister Ruth
Strateg Externa relationer
073-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan