Assembly of European Regions

Assembly of European Regions (AER) är Europas största regionala nätverk och består av mer än 200 medlemsregioner från 35 länder. AER verkar för att stärka regionernas politiska roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna.

AER har en styrelse, en generalförsamling, en politisk byrå och tre kommittéer som arbetar med sakområdena regional utveckling, hälsa och kultur.

Webbplats: www.aer.eu

Nina Björby (S) är viceordförande för AER och ordförande för kulturkommittén.