MidtSkandia

MidtSkandia är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum mellan Nordlands fylkeskommune med kommuner i Helgeland, Norge och Region Västerbotten med kommuner i Sverige.

MidtSkandia arbetar främst med att undanröja gränshinder och bidra till fler gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt, samt förbättra transport- och logistiklösningar i öst-västlig riktning. MidtSkandia är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

Webbplats: www.midtskandia.org