North Sweden European Office

North Sweden European Office är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor med stor betydelse för regionen i det europeiska samarbetet.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Norrbottens Kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Handelskammaren Mittsverige samt Företagarna i Västerbotten respektive Norrbotten.

Webbplats: www.northsweden.eu

Thomas Hartman, chef för Externa relationer och strategisk platsmarknadsföring är ordförande för North Sweden.

Thomas Hartman Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 49 95
Bild på Thomas Hartman