Northern Sparsely Populated Areas

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) är ett nätverk av politiker från de tretto nordligaste regionerna i Norge (Finnmark Troms och Nordland), Finland (Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen), Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen).

Nätverkets syfte är att påverka EU:s regionalpolitik så att den utformas på bästa sätt för att stödja utvecklingen i Europas glesbefolkade områden. Till grund för det gemensamma påverkansarbetet via de Brysselbaserade kontoren tar NSPA fram positionspapper och rapporter. Bland annat har studier om regionernas möjligheter och utmaningar framtagits tillsammans med Nordregio och OECD.

Webbplats: www.nspa-network.eu

Rickard Carstedt (S) är ordinarie ledamot i NSPA:s styrgrupp.