NYHETER 2024-05-28

Idag startar Mötesplats Lycksele!

Tema: Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot?

Mötesplats Lycksele 2024

Onsdag den 29 maj startar Mötesplats Lycksele, där ca 270 deltagare från näringsliv, regioner, kommuner, akademi, politik, civilsamhälle och allmänhet samlas och skapar en arena för nya idéer, lösningar och samarbeten. Seminarier, keynote-föreläsningar, rundabordssamtal, prisutdelningar och massor av möten fyller agendan under två intensiva dagar.

Temat syftar på den stora omställningen till ett hållbart samhälle som är i full gång i Västerbotten. Mycket händer just nu, men det finns också stora utmaningar som vi behöver kraftsamla kring. Vi är på rätt väg, men vi måste höja tempot.

Under Mötesplats Lycksele möts visionerna och det handgripliga arbetet för att kroka arm och staka ut vägen framåt. Alla är välkomna att delta och bidra med sina perspektiv.

– Vi i Västerbotten och norra Sverige är i centrum för den hållbara omställning som är nödvändig för Sverige. Vi behöver snabba åtgärder nu, för infrastruktur, bostadsbyggande, kompetensförsörjning och energi. På Mötesplats Lycksele förenar vi våra krafter för att höja tempot, säger Rickard Carstedt, (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Prisutdelningar under Mötesplats Lycksele:

Regio Stars 
Prisutdelare: Region Västerbotten 
Regio Stars uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder. 

 

Årets idrottsförening i Västerbotten 
Prisutdelare: RF-SISU 
Årets idrottsförening i Västerbotten lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. 

Om Mötesplats Lycksele 2023:


Datum: 29-30 maj
Plats: Hotell Lappland

Tema: Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot?

Följ det streamade programmet här: regionvasterbotten.se/play

 

https://motesplatslycksele.se/

Tillbaka till nyhetslistan