Kontakt


Thomas Hartman Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 49 95
Carina Eriksson Strateg Externa relationer
E-post
carina.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-535 57 05
Jonas Larsson Strateg Externa relationer
E-post
jonas.s.larsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-259 77 71
Krister Ruth Strateg Externa realtioner
E-post
krister.ruth@regionvasterbotten.se
Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Micaela Löwenhöök Strateg Externa relationer, opinionsbildning
E-post
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 01
Jörgen Boström Webbkommunikatör
E-post
jorgen.bostrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-605 16 57
Helen Bäckman Grafisk formgivare och Kommunikatör
E-post
helen.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-655 76 28
Olivia Collin Strateg Externa relationer, kommunikation
E-post
olivia.collin@regionvasterbotten.se
Mobil
073-514 50 66
Emil Hägglund Kommunikatör
E-post
emil.hagglund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-141 05 05
Nicklas Berglund Kommunikatör
E-post
nicke@nickeonico.se
Mobil
070-606 96 60