Kontakt


Thomas Hartman Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 49 95
Jonas Larsson (Föräldraledighet 2022-01-09 Strateg Externa relationer
E-post
jonas.s.larsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-259 77 71
Isak Sidenstam Strateg Externa relationer
E-post
isak.sidestam@regionvasterbotten.se
Mobil
073-091 96 40
Krister Ruth Strateg Externa relationer
E-post
krister.ruth@regionvasterbotten.se
Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Micaela Löwenhöök Strateg Externa relationer, opinionsbildning
E-post
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 01
Jörgen Boström Webbkommunikatör
E-post
jorgen.bostrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-605 16 57
Helen Bäckman Grafisk formgivare och Kommunikatör
E-post
helen.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-655 76 28
Cecilia Lindell Strateg externa relation
E-post
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se
Mobil
070-254 57 37