Mötesplatser

Enheten för Externa relationer och strategisk platsutveckling arrangerar årligen ett antal mötesplatser. Mer information om varje mötesplats finns i menyn till höger.

Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Mötesplats Lycksele

Ett årligt evenemang för näringsliv, offentlig sektor, akademin och allmänheten – med en förenande vilja att utveckla regionen. 48 timmar av engagemang och samskap där de starkaste idéerna också blir verklighet.

Västerbotten i Almedalen

Almedalen är ett viktigt forum för länets intressen att synliggöras i. Därför finns Västerbotten årligen på plats under Almedalsveckan där vi skapar en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer, vilka i sin tur arrangerar allt från seminarier till debatter, workshops och möten.

Regionresan

Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Regionresan är också ett tillfälle då  politiker och tjänstemän från hela regionen samlas för att bygga starkare relationer och skapa bättre förutsättningar för regional samverkan.