Almedalsveckan 2020

Region Västerbotten ställer in sitt engagemang i Almedalen 2020. Beslutet att ställa in hela arrangemanget togs igår kväll av Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna med hänvisning till det uppkomna läget med Coronapandemin.

Foto: Patrick Trägårdh

Vid frågor angående bokade lokaler och boende, vänligen kontakta
Carina Eriksson 070-535 57 05, carina.eriksson@regionvasterbotten.se

 Mer information Almedalsveckan inställd