Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Region Västerbottens pris till en aktör som ser hela bilden

Almedalens bästa Stockholmsperspektiv
Den stora och nödvändiga omställningen till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Sverige startar i de nordligaste länen. Vi är i centrum för den historiskt unika samhällsomvandlingen, men många beslut som påverkar våra regioner fattas centralt – i Stockholm.
 
Region Västerbotten har sedan 2015 i Almedalen delat ut ett pris till en aktör eller person som från en position utanför norra Sverige kan lyfta blicken och se hela landets potential och behov. Det är det vi menar med Almedalens bästa Stockholmsperspektiv.
 
Tidigare pristagare:
2023 Peter Larsson
2022 Dagens Industri 
2021 Priset delades inte ut pga. pandemin
2020 Priset delades inte ut pga. pandemin
2019 Crister Fritzson, VD för SJ
2018 Entreprenörskapsforum
2017 Dagens Samhälle
2016 Kristoffer Tamsons (M)
2015 Skanska

 

 

Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Bild på Anders Sellström