Ansök till 2023 års program

Om du anordnar ett seminarium bör det också registreras i Almedalsveckans officiella program, för att synas på webben och i appen.

Ansökan till 2023 års program är öppen och kostnadsfri fram till 12 april.

Datum för ansökan till det officiella programmet
Nytt får i år är att det finns fler kostnadsperioder, förutom den inledande kostnadsfria perioden. Kostnaden i form av en ansökningsavgift* tas ut per evenemang, som du vill få med i det officiella programmet. Ansökningsavgiften tas ut oavsett om evenemanget godkänns eller ej.
Datum att ha koll på om du vill medverka i det officiella programmet:
1 februari öppnas ansökan till Almedalsveckans officiella program upp
Fram till och med 12 april är det kostnadsfritt att ansöka till programmet

Från 13 april är ansökningsavgiften 500 kronor per evenemang
Från 11 maj är ansökningsavgiften 1000 kronor per evenemang
Från 31 maj är ansökningsavgiften 2000 kronor per evenemang
Från 14 juni är ansökningsavgiften 3000 kronor per evenemang

Anmälan till 2023 års program

 

Gemensam arrangörslogotyp

Almedalsveckan har lanserat en officiell logotyp som kan användas av alla som uppfyller kriterierna för det officiella programmet, för att visa upp sin närvaro och medverkan i den demokratiska veckan. 

Arrangörslogotypen och hur den används