Varumärkesseminarium 2020

Välkommen till Region Västerbottens årliga varumärkesseminarium torsdag den 2 juli.

Tid: 2 juli 2020, kl.9.45-11.45
Plats: Novgorodgränd 1

För att tillväxten ska ta fart i hela Sverige krävs flera större politiska satsningar på kompetensförsörjning, trafikinfrastruktur och tillhandahållande av samhällstjänster. I Västerbotten vet man vilka åtgärder som kommer bidra till att Sverige kan blomma i såväl stad som på landsbygd.