EXPO 2020

Logga Expo 2020

Världsutställningen Expo 2020 äger rum i Dubai under temat "Connecting Minds – Creating the Future". Den pågår under perioden 201020-210410.

Utställningen fokuserar på tre områden: Möjligheter, Mobilitet och Hållbarhet och kommer att välkomna 180 deltagande länder och 25 miljoner besökare. 

Sveriges paviljong kommer att vara placerad i området Hållbarhet och Expo 2020 blir den svenska regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet under året.

Västerbottens deltagande i världsutställningen syftar till att stärka vår innovations- och konkurrenskraft och bidra till regionens utveckling. 

Expo 2020 är en mötesplattform med enorm, global potential – designad för effektivt kunskapsutbyte och strategiskt påverkansarbete. 

Målet för länet är att sätta upp nya samarbeten, attrahera nya investeringar och skapa ökade tillväxt- och exportmöjligheter.

Fokusområden för Region Västerbotten är Life science, Clean innovation, Bioeconomy innovation och Arctic design.

 

Vill ni bidra och delta?

Är ni ett företag som är intresserade av att öka företagets internationella kontaktytor och skapa/möjliggöra partnerskap på den internationella marknaden? Vill ni få möjlighet att göra affärer, inte bara med Förenade Arabemiraten och Mellanöstern utan med affärspartners från hela världen?  

 

Kontakta respektive kontaktperson nedan för den bransch ni tillhör. 

Life Science:  

Jenny Ferry 

Jenny.Ferry@regionvasterbotten.se

Clean innovation:

Jenny Åkermark

Jenny.akermak@umea.se 

Bioeconomy innovation: 

Helena Näsström 

helena.nasstrom@processum.se 

Arctic design:

Carina Eriksson

carina.eriksson@regionvasterbotten.se

 

Mer information angående Region Västerbottens deltagande kommer inom kort. 

Läs mer på utställningens internationella hemsida: https://www.expo2020dubai.com/

Länk till regeringens hemsida med information om världsutställningen: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/varldsutstallningen-expo-2020-i-dubai/

Sidan uppdateras löpande

 

Koordinator för Region Västerbotten:

Helena Näsström:

helena.nasstrom@processum.se