Mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele är den stora träffpunkten i Västerbotten som syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Varje år samlas 300 påverkare, politiker och beslutsfattare, forskare, studenter och entreprenörer – kort sagt representanter från alla delar av samhället. Vi gör det för att driva utveckling i Västerbotten, tillsammans.

 

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, är en delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan under två intensiva dagar. Här möts visionerna och det handgripliga skapandet i en kraftsamling som ska mynna ut i konkreta resultat.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Parallellt med konferensen på går även Utvecklingsverkstaden på plats i Lycksele. I en process där idéer först blir koncept och sedan prototyper för att i förlängningen bli till tjänster, produkter och företag – till gagn för regionen. Processen kallas Innovationsloopen och pågår kontinuerligt under året.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Kontakt

Krister Ruth
Programansvarig, Mötesplats Lycksele
070-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se