Mötesplats Lycksele

Sedan 2013 har Mötesplats Lycksele fungerat som en central träffpunkt i länet för alla som på något sätt jobbar med regional utveckling. Syftet är att uppdatera varandra, skapa samsyn och blicka framåt.

Elham Pourazar, moderator Mötesplats Lycksele 2021

 

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, är en delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan under två intensiva dagar. Här möts visionerna och det handgripliga skapandet i en kraftsamling som ska mynna ut i konkreta resultat.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

 

 
Anders Sellström Programansvarig
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
+46705401212