Mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele är ett pionjärprojekt – den långsiktiga satsningen, med breda samarbeten och därtill en final med ett skarpt fokus under huvudeventet i juni. Ett årligt evenemang för näringsliv, offentlig sektor, akademin och allmänheten (s k kvadrupel helix) – med en förenande vilja att utveckla regionen.

 

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft”, och handlar om att lyfta styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter. 

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2019 för sjunde året i rad. En delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan under två intensiva dagar. Här möts visionerna och det handgripliga skapandet i en kraftsamling som ska mynna ut i konkreta resultat.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Parallellt med konferensen på går även Utvecklingsverkstaden på plats i Lycksele. I en process där idéer först blir koncept och sedan prototyper för att i förlängningen bli till tjänster, produkter och företag – till gagn för regionen. Processen kallas Innovationsloopen och pågår kontinuerligt under året.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Mer information om Mötesplats Lycksele