2015 – Skåne

Vid 2015 års Regionresa besöker västerbottensdelegationen Skåne där Kommunförbundet Skåne och Region Skåne var värdar för vistelsen

Deltagare vid regionresan 2015
Micaela Löwenhöök Strateg Externa relationer, opinionsbildning
E-post
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 01
Bild på Micaela Löwenhöök