2016 – Västra Götaland

Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Regionresan är också ett tillfälle då vi samlar politiker och tjänstemän från hela regionen för att bygga starkare relationer och skapa bättre förutsättningar för regional samverkan. I år bjuder vi även med intressenter och aktörer från Västerbotten som deltar aktivt i vårt regionala utvecklingsarbete. Regional utveckling uppnår vi bäst tillsammans.

Deltagare vid regionresan 2016

Under 2016 genomför vi Regionresan för en andra gång, den 23-26 augusti. Den här gången går resan till Göteborg och Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har under de senaste åren blivit uppmärksammade för den starka tillväxttakten och den regionbildning som man genomgått. Vi besöker därför regionen för att inspireras och dra lärdom av de erfarenheter som våra region- och kommunkollegor där har efter regionbildningen.