2017 – Skottland

Västerbottenspolitiker lärde sig av Skottland om påverkan och effekterna av Brexit

Deltagare vid regionresan 2017

12-15 september åkte 39 politiker och tjänstemän från Västerbotten till Edinburgh i Skottland. Syftet med resan var att bland annat öka kunskapen om Skottlands påverkansarbete gentemot både den nationella och internationella nivån samt att försöka få insikt i hur Brexit kommer påverka de EU-projekt som norra Sverige bedriver med just Skottland.

Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Regionresan är också ett tillfälle då vi samlar politiker och tjänstemän från hela regionen för att bygga starkare relationer sinsemellan och skapa bättre förutsättningar för långsiktig regional samverkan.

Storbritanniens beslut att göra en Brexit är ett av EU:s första stora bakslag med unionsbildningen. Den del av Storbritannien som ändå röstade för att stanna kvar i EU var just Skottland. Resan ökade insikten om vad Brexit kommer betyda för Skottland som region och vilka effekter det kan få på Sverige och EU.

En annat mål med resan var det påverkansarbete gentemot nationella och internationella nivån skottarna bedriver och är duktiga på. Representanter från organisationen COSLA, (Convention of Scottish Local Authorities) vilken är Skottlands lokala röst på den nationella och internationella nivån, kommer att träffa Västerbottenspolitikerna. COSLA driver en mängd frågor gentemot sin regering och gentemot EU som har bäring även på vår regions problem och utmaningar. Västerbotten samlar med detta regionala och kommunala företrädare för att gemensamt lära oss mer om hur en annan region i EU arbetar med sitt påverkansarbete och hur en annan region nu kommer påverkas av EU-utträdet.