Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

På bild: Hans Kreisel, fd. vd Skellefteå Kraft, Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Anna Olin Kardell, journalist och moderator
Foto: Patrick Trägårdh

I januari 2020 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 30:e året i rad. Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Sparbanksstiftelsen Norrland, Balticgruppen och Umeå Energi.

Mer information om Västerbotten på Grand Hôtel