Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

På bild: Hans Kreisel, fd. vd Skellefteå Kraft, Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Anna Olin Kardell, journalist och moderator
Foto: Patrick Trägårdh

Västerbotten på Grand Hôtel 2021

Den 19 januari 2021 skulle Västerbotten på Grand Hôtel invigts för 31: a året i rad. Med anledning av utvecklingen av rådande pandemi sätts Västerbotten på Grand Hôtel 2021 på paus. 

Kontakt

Krister Ruth
Programansvarig, Västerbotten på Grand Hôtel
070-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se