Regionpodden

Om att leva och verka i norra Sverige
– i ett möjlighetsperspektiv

Ämnen som expansion och attraktionskraft varvas med demografiska utmaningar, jämställda levnadsvillkor, kultur och fritid.
Elin Leyonberg samtalar med gäster med olika infallsvinklar och kompetensområden, som gemensamt har hjärtat i norra Sverige.

 

Ep 7 - Går det att växa hållbart?

Intresset för norra Sverige har fullkomligt exploderat! Regionen måste växa på mycket kort tid och industrin driver efterfrågan på grön teknik. Hur bygger vi ett samhälle inom ramen för hållbarhets- och klimatmålen? Vilka utmaningar står vi inför?

Gäster:
Lena Friborg och Niklas Gandal från enheten för Regional utveckling på Region Västerbotten

  

Ep 6 - Varför ska vi bry oss om EU?

I det här avsnittet frågar vi oss: Varför är det viktigt för regioner att påverka politiken på EU-nivå? Vad kan EU göra för oss och vad kan vi göra för EU-samarbetet? Vi pratar också om vilka lokala och regionala frågor som egentligen har koppling till Bryssel och hur Västerbotten blivit en nyckelspelare i den gröna omställningen. 

Gäster:
Erik Bergqvist (S) europaparlamentariker
Nina Björby (S) AER,
John Kostet, North Sweden EU Office
Åsa Ågren Wikström (M) Regionkommittén

 

Ep 5 - Våga fråga – så förebygger vi suicid

Regionpodden den här veckan handlar om suicid. Varje år tar fler än 1000 svenskar sitt liv och i det här avsnittet pratar vi om vilka grupper som är överrepresenterade och varför, samt hur vi ska nå den nollvision för suicid som satts upp och hur man ska hantera en situation när man möter någon som lider av suicidtankar.

Gäster:
Petter Stoor, psykolog och forskare kring suicidprevention bland samer
Per-Daniel Liljegren, regional samordnare för suicidprevention.

 

Ep 4 - Så får vi en hållbar besöksnäring

I dagens avsnitt pratar vi om värdet av en levande besöksnäring i norra Sverige, om utmaningar kring transport och infrastruktur, och om hur vi kan hushålla med resurserna och värna om naturen och kulturen.

Gäster:
Annika Sandström, regionturismchef Region Västerbotten
Gabriella Hed Vall, Visit Umeå,
Annika Rydman, Granö Beckasin
Åsa Ågren Wikström (M) regionala utvecklingsnämnden

 

Ep 3 - Sällsynta sjukdomar och dyra läkemedel

Det går fort inom forskningen just nu vad gäller innovativa läkemedel och behandlingsmetoder för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Samtidigt som behandlingarna kan förbättra livet för många och rent av rädda liv, så är läkemedlen ofta extremt dyra och det är inte heller tydligt hur pass bra resultat behandlingen ger på sikt. Hur ska Sveriges regioner, som har begränsade ekonomiska resurser, prioritera i en till synes omöjlig ekonomisk ekvation?

Gäster:
Elham Pourazar, strateg Region Västerbotten
Anna-Lena Danielsson (S) ordf Hälso- och sjukvårdsnämnen i Västerbotten
Marie Morell (M) ordf SKRs sjukvårdsdelegation 

 

Ep 2 - Rörelserikedom i stadsplaneringen

Rörelserikedom kan vara grunden till ett hållbart liv för både samhälle och individ, det menar dagens gäster. Vi reder ut begreppet och pratar om varför det är viktigt att bygga in rörelserikedom i bostadsområden och på våra gemensamma ytor.

Gäster:
Sandrine Rivoire, Umeå kommun, projektledare Norra Ön
Tom Englén, Change the game
Thomas Hartman, Region Västerbotten

 

Ep 1 - Kompetensförsörjning

Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen i Västerbotten och norra Norrland framgent? Stora företagsetableringar har ytterligare ökat behovet av matchad kompetens, samtidigt som befolkningstillväxten i de flesta kommuner minskar. Vad krävs för att människor ska vilja bo och verka i hela Västerbotten?

Gäster:
Tobias Thomson, strateg Region Västerbotten
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten
Dieter Müller vice rektor Umeå univeristet
Ingela Bottke projketledare Hållbar arbets- och tjänsteresor

 

Trailer