NYHETER 2024-01-28

Se invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2024 här

Grafisk layout för Västerbotten på Grand Hôtel

Västerbotten – föregångare i omställning Hur höjer vi tempot?

13.00 – 14.00

AKT 1: Kompetensförsörjning – Hur fixar vi det?

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, och Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten, hälsar välkommen till Västerbotten på Grand Hôtel 2024.

Dagens moderator, Elham Pourazar

Hur klarar vi kompetensförsörjningen och kan AI hjälpa oss? Jonas Lundström, Chef näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten

AI som accelerator i kompetensförsörjningen Mikael Wiberg, professor vid institutionen för Informatik, Umeå universitet

Panelen som har lösningen på försörjningen av arbetskraft?

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbottens län
Karin Ahnqvist, HR -direktör Umeå Kommun
Mikael Wiberg, Professor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet
Daniel Peltonen, president Boliden Smelters‌

Heta stolen: För metaller i tiden!
Daniel Peltonen, president Boliden Smelters

Musik Jonas Knutsson, Frida Selander, Johan Wållberg

14.00 – 14.30 PAUS Tid för samtal och Showroom

14.30 – 15.30

AKT 2: Geopolitiken som extra accelerator när förbättrade Öst-Västliga förbindelser blir till.

Dagens moderator, Elham Pourazar

The New North, transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen: Joakim Strand, Riksdagsledamot från Vasa i Finland Anna-Maja Henriksson, Finlands undervisningsminister Andreas Carlsson, Sveriges infrastrukturminister

Panel: Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun
Åsa Ågren Wikström, vice ordförande Kvarkenrådet
Mikko Savola, riksdagsledamot och f.d Försvarsminister i Finland
Joakim Strand, Riksdagsledamot från Vasa i Finland

Rickard Carstedt summerar Akt 2

15.30 – 16.00 PAUS: Tid för samtal och Showroom

16.00 – 17.00 AKT 3: Energi, Bredband och Risker

Dagens moderator, Elham Pourazar

Musik och intervju Jonas Knutsson, Frida Selander, Johan Wållberg

Energi är nyckeln till tempohöjningen!

Heta stolen: Innovativa samarbeten ökar hastigheten i omställningen. Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi Heta stolen: Nästa steg blir ännu större! Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft

Region Västerbotten och Länsstyrelsen tillsammans för en robust energiförsörjning i Västerbotten. Bengt Strömgren, strateg innovationsledning Region Västerbotten

Tina Holmlund, verksamhetsledare Energi- och klimatanpassning, Länsstyrelsen Västerbotten

Regeringens Digitaliseringspolitik Civilminister Erik Slottner

Vem tar risken för investeringsboomen i Norra Sverige?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

 

Tillbaka till nyhetslistan