NYHETER 2022-07-04

Västerbotten i Almedalen program 4 juli

Måndag 4 juli hos Västerbotten i Almedalen ägnas åt energifrågan. Hur ska vi klara behovet av fossilfri el och kommer utbyggnaden av elnätet att hänga med? 16:00-17:00 sänder Regionpodden live med rubriken ”Kommer elen att räcka?” Välkommen till Novgorodgränd 1 eller delta digitalt.

– Energins betydelse för den gröna omställningen i norra Sverige är A och O. Vi står inför en fördubbling av energibehovet inom en snar framtid vilket kräver en kraftig utbyggnad av såväl elnätet som energiproduktionen, fortsatta effekthöjningar i befintlig produktion men också innovationer för lagring av energi, säger Anna Pettersson regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Dagens gäster i Regionpodden är Per Eckemark driftschef Nät, Svenska Kraftnät, Rickard Gegö VD Sveriges åkeriföretag och Joachim Nordin VD Skellefteå Kraft. Tillsammans med Elin Leyonberg samtalar de om etableraringen av energikrävande industrier och befolkningen som behöver öka snabbt i norra Sverige, samtidigt som det pågår en allmän elektrifiering av samhället. Hur ska vi klara energibehovet med fossilfri el de kommande åren och kommer utbyggnaden av elnätet att hänga med?

Ämne: Kommer elen att räcka?
Var:
Novgorodgränd 1, Visby
När:
4 juli 16:00-17:00
För digitalt deltagande
regionvasterbotten.se/play

 

Regionpodden sänder live varje dag mellan den 3-6 juli.
För Västerbotten i Almedalens fullständiga program, besök: almedalen/veckans-program-2020

 

För mer information

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Foto: Patrick Trägårdh

 

Tillbaka till nyhetslistan