NYHETER 2022-04-07

Västerbotten och Norrbotten i samverkansprojekt om hållbar samhällsomvandling

The North Sweden Green Deal är ett nytt projekt som ska mobilisera och ge förutsättningar för Västerbottens och Norrbottens kommuner att realisera den hållbara samhällsomvandling som pågår. I fokus står de nya gröna industriinvesteringarna men även den befintliga arbetsmarknaden.

Northvolt, Skellefteå. Foto: Jonas Westling

– Det här är ett viktigt projekt för att vi ska kunna möta upp den explosiva utvecklingen som Västerbotten och Norrbotten står inför just nu. Projektet innebär att vi kan bygga kapacitet för att samhällsomvandlingen ska kunna ske på ett hållbart sätt, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.


The North Sweden Green Deal
The North Sweden Green Deal är ett EU-projekt som drivs av Region Västerbotten och Region Norrbotten tillsammans. Med finns även samverkanspartnerna: Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen, Swedish Lapland Visitors Board samt näringsliv och samtliga kommuner i Norrbotten.
Projektet kommer att pågå till och med oktober 2023 och har en budget på 112,5 miljoner, varav 52,5 miljoner kronor avser Västerbottens aktiviteter.

– The North Sweden Green Deal har kommit till för att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp på de komplexa utmaningarna som den hållbara samhällsomställningen medför. Det vi ska göra är av en magnitud vi aldrig sett tidigare men vi är också trygga med våra kommuners och andra samverkanspartners inställningar till att det här ska vi klara av tillsammans, säger Nils-Olov Lindfors (C) regionråd, Region Norrbotten.


Bakgrund
Norra Sverige befinner sig i Sveriges och världens centrum genom de stora investeringar som nu genomförs för att bygga verksamheter som stödjer en hållbar utveckling inom olika sektorer. Det handlar om mycket stora investeringar i infrastruktur, energiförsörjning, kompetensförsörjning och attraktionskraft som ska genomföras på kort tid för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

För att lösa utmaningen behöver norra Sveriges befolkning öka med 50 000 till 100 000 nya invånare till 2035. Utmaningen kommer att kräva avancerad samverkan på en helt ny nivå. Stora och små, enkla och svåra insatser behöver genomföras på en mängd områden av en mängd olika aktörer med olika uppdrag och roller.

The North Sweden Green Deal ska bidra till att bygga hållbara samhällen på regional och lokal nivå, förverkligat genom målen i Agenda 2030.

 

För mer information
Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten
070-3976884
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Janus Brandin
Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
073 -8206734
janus.brandin@norrbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan