NYHETER 2022-04-29

Första ansökningsomgången till Interreg NPA 2021-2027 är nu öppen!

Den första utlysningen för huvudprojektansökningar är öppen från 27:e april 2022 till 20:e juni 2022 för prioriteringarna 1 och 2. Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommitté kommer att besluta om ansökningar om första utlysningen den 29 september 2022.

Ansökningar ska lämnas in via ett elektroniskt övervakningssystem (Jems), som finns tillgängligt på länken: https://jems.interreg-npa.eu/. Ytterligare information om utlysningen och om nödvändiga stödjande dokument finns på NPA:s webbplats https://www.interreg-npa.eu/news/first-call-for-applications-to-the-interreg-npa-2021-2027-programme-is-now-open/

Den 11 maj 2022 kommer programsekretariatet hålla ett onlineseminarium om hur man använder Jems. Mer information och anmälningslänk.

Den 19 maj kommer ett NPA-evenemang äga rum i Köpenhamn. Detta är ett fysiskt möte för nuvarande och framtida NPA-projektpartners för att utöka nätverk, konsolidera partnerskap och pitcha sin projektidé. Anmäl dig här fram till 10 maj.

Om du är intresserad av att ansöka rekommenderar vi att du tar kontakt med den regionala kontaktpunkten för Norra Periferi och Arktisprogrammet, Mikael Johansson Åberg, mikael.johansson[a]regionvasterbotten.se, alternativt kan du kontakta Christopher Parker på programsekretariatet, christopher.parker[a]interreg-npa.eu

Sökanden från Västerbotten som funderar på att söka medfinansering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången i NPA rekommenderas ta kontakt med Mikael Johansson Åberg, mikael.johansson[a]regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan