NYHETER 2023-11-10

Kommande utlysningar för projektmedel

Snart öppnar utlysningar hos Region Västerbotten och andra finansiärer!

Finansiering
Finansiering Foto: Micheile Henderson

Region Västerbotten öppnar en ny utlysning från den 19 januari 2024 till den 19 mars 2024 och beslutet fattas den 8 maj 2024

Utlysningen är öppen för samtliga ansökningar, oavsett sökt belopp, som söker stöd från ERUF, ESF+, Aurora, NPA och projekt utan EU medel som överstiger 1 200 000 kr. Mer information om utlsningar finns här:

 Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland (ERUF) 2024.1

ESF+ Övre Norrland utlysning 2024-01-18 – 2024-03-20 

Interreg Aurora Call 4  2024-02-05 - 2024-03-05

NPA 2023-10-11 - 2024-02-02 

Om ni vill kontakta Region Västerbotten angående er tidig projektide så är ni välkomna att kontakta någon projektstrateg. Här är exempel på frågorna och lite beskrivning/förklaring om dem, som dyker upp när ni skickar in ansökan till oss.

Tillbaka till nyhetslistan