NYHETER 2023-06-09

Kompetensförsörjning i Övre Norrland - inbjudan till möte 23 maj

Påverka Övre Norrlands kompetensförsörjning genom EU medel

A person writing on a piece of papaer

Den 23 maj kommer Tillväxtverket att informera om vilka möjligheter de har att finansiera kompetensförsörjningsinsatser inom ramen för Regionalfonden i ett samarrangemang med Fonden för Rättvis omställning och Europeiska Socialfonden. Läs mer här

Plats: Online

Datum: 23 maj 2023

Tid: 08:30 - 09:30 (Tidzone - Stockholm, GMT +02:00)

Anmäl dig här!

Tillbaka till nyhetslistan