NYHETER 2021-11-01

Nya utlysningar för projektmedel hos Region Västerbotten

Region Västerbotten öppnar två nya utlysningar för ansökningar om projektmedel den 1 november 2021.

Region Västerbotten har öppet två  utlysningar för ansökningar om projektmedel mellan den 1 november och den 30 november kl. 23:59. Bägge utlysningar gäller för ansökningar om projektmedel som överstiger 500 000 kr. Beslut om dessa projekt fattas av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd den 17 februari 2022. 

 

Den ena utlysningen gäller för projekt där sökt medfinansiering hos Region Västerbotten överstiger 500 000 kr och där finansiering från Tillväxtverket (ERUF Övre Norrland) inte söks. 

 

Den andra utlysningen sker i samband med att Tillväxtverket öppnar en utlysning inom EU-programmet Övre Norrland. För Tillväxtverkets utlysning kan ansökningar om projektmedel endast skickas inom insatsområde 4 och insatsområde 5 samt av Regionalt utvecklingsansvarig inom insatsområde 3. Tilläggsansökningar för pågående projekt som finansieras av EU-programmet Övre Norrland och Region Västerbotten kan skickas inom insatsområde 1 och insatsområde 5. För tilläggsansökan till Region Västerbotten skickas ansökan via e-post. Ansökan ska innehålla samma bilagor som skickas till Tillväxtverket. Obs! Utlysningen är en extra insats som blivit möjlig på grund av en valutakursväxling.

 

Se kontaktuppgifter till Region Västerbotten nedan: 

 

Kontaktuppgifter Region Västerbotten

 

 

Tillbaka till nyhetslistan