NYHETER 2022-04-06

Regio Stars Västerbotten

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.

Regio stars Västerbotten

Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet förverkligar och utvecklar regionala strategier till nytta för västerbottningarna.

I Regio Stars Västerbotten kan du som projektägare genom att presentera ditt projekt och dess unikitet ge inspiration till andra som söker och/eller driver projektmedel för att bidra till den regionala utvecklingen.

Sökande till utmärkelsen kan välja att positionera sig i en av sex kategorier, alla med koppling till prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Nominerade bedöms efter hur de utmärker sig genom bidrag till önskvärd samhällsförändring enligt prioriteringen och efter hållbarhetsfokus i genomförda aktiviteter enligt inriktningarna Sammanhållen region, Jämlik och jämställd inkludering samt Föregångare i omställning.

Mer information och anmälan

Tillbaka till nyhetslistan