NYHETER 2021-04-07

Region Västerbottens projekt- och företagsstöd

Euro Foto: lilzidesigns on Unsplash

I samband med att Västerbottens regionala utvecklingsstrategi för 2020-2030 (RUS) nyligen tagits fram i bred samverkan med berörda aktörer så har det funnits ett behov att ta fram ett dokument som visar hur Region Västerbottens regionala finansiering kan bidra till att uppnå målen i RUS.

Vårt syfte med det är att synliggöra våra finansieringsmöjligheter till utvecklingsprojekt i företag och organisationer och därmed möta de utmaningar och tillvarata den potential som finns i Västerbotten.

Tillsammans med RUS utgör den regionala finansieringen en möjlighet att bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling i Västerbotten, vilket vi hoppas framgår av dokumentet här nedanför.

Agenda hållbar regional finansiering.pdf

Tillbaka till nyhetslistan